Replay Profs in Playgrounds Woodplay Garantiebepalingen Woodplay-speeltoestellen: Voor dragende delen van onze toestellen geldt een garantietermijn van 10 jaar op functie en stabiliteit, onder voorwaarde dat de door ons aanbevolen onderhoudswerkzaamheden regelmatig worden uitgevoerd. De afschrijving op de garantie bedraagt vanaf het zesde jaar 10% per jaar. Op montage door ons uitgevoerd verlenen wij 1 jaar garantie. Voor overige onderdelen geldt een garantietermijn van 2 jaar bij regulier gebruik. Specifiek voor hout: ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen droogtescheuren ontstaan. Deze zijn inherent aan het natuurlijke materiaal hout en vormen geen reden tot reclamaties. De droogtescheuren tasten de duurzaamheid van het hout echter in de regel niet aan. Nadere informatie hierover vindt u in onze onderhoudsvoorschriften. Kleurafwijkingen en vormveranderingen in vergelijking met de catalogusbeschrijving of afbeeldingen, die de kwaliteit en functie niet wezenlijk beïnvloeden, kunnen geen aanleiding tot reclamaties geven. Eerste vereiste voor onze garantietoekenning is dat de montage professioneel en volgens onze montagehandleiding heeft plaatsgevonden en dat het onderhoud volgens onze onderhoudsaanwijzingen is uitgevoerd. De klant dient dit aan te kunnen tonen. De garantie omvat een kostenloze levering van de gereclameerde onderdelen tot aan de bouwplaats inclusief demontage en montage. De garantie geldt voor alle delen van een bepaald toestel, behoudens die (bewegende) (onder)delen die door normaal gebruik kunnen slijten, als bijvoorbeeld scharnieren, lagers, coating, rubber bekleding, schommelzitjes, kunststofdelen, zitoppervlakten, loopoppervlakten, bumpers, kettingen en touwen. De reden hiervoor is dat deze (bewegende) (onder)delen door hun karakter onderhevig zijn aan slijtage. Uitgesloten van iedere vorm van garantie zijn beschadigingen die veroorzaakt zijn door: - ongevallen; - misbruik; - oneigenlijk gebruik; - overbelasting; - onjuiste opslag; - onjuiste opgave van terreingesteldheid of ondergrond; - moedwillige vernieling of vandalisme; - natuurrampen; - onoordeelkundig of onjuist gebruik; - gebrekkig toezicht en onderhoud; - verkeerde of foutieve installatie door opdrachtgever of derden. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor reclamaties die betrekking hebben op: - aangebrachte wijzingen en uitgevoerde reparaties aan het product door opdrachtgever of door derden, anders dan in onze opdracht; - normale slijtage. De garantietermijn begint op de datum van oplevering van het toestel. Bij uitsluitend levering begint de garantie met de factuurdatum. De garantie is slechts geldig wanneer een eventuele reclamatie onmiddellijk en duidelijk omschreven aan de leverancier is meegedeeld. Opdrachtgever is ertoe verplicht, alle noodzakelijke maatregelen te treffen om uitbreiding van schade te voorkomen. Transport- en overige schade dient binnen 8 dagen na aflevering of plaatsing telefonisch bij de leverancier te zijn gemeld en schriftelijk te worden bevestigd. Direct waarneembare onvolkomenheden dienen te worden aangetekend op de leveringsdocumenten. Voor alle toestellen zijn vervangende onderdelen verkrijgbaar gedurende de gehele levensduur van het toestel. 350 Pagina 349

Pagina 351

Heeft u een onderwijsmagazine, page gangster of e-jaarverslagen? Gebruik Online Touch: relatiemagazine online uitgeven.

catalogus 2017-2018


You need flash player to view this online publication